Samenstelling bestuurTheo van Beijeren – voorzitter

Vacature – secretaris

Rens Roosch – penningmeester

Sietske Veenboer – contactpersoon

Marianne Kuipers – algemeen lid

Jan Kemkers – adviserend lid