wijziging uitgave Kroonbode

In de redactiebijeenkomst is besloten om de Kroonbode 3 maal per jaar uit te geven,

Te weten in januari , mei en september.

Evenementen

In de recreatiezaal worden diverse evenementen georganiceerd

Voor de mogelijkheden zie de flyer ,welke ook huis aan huis word verspreid.

Voorjaarsvergadering

De Voorjaarsvergadering zal gehouden worden op donderdag 11 april, 15.00 uur in de Recreatiezaal