wijziging uitgave Kroonbode

In de redactiebijeenkomst is besloten om de Kroonbode 3 maal per jaar uit te geven,

Te weten in januari , mei en september.